Folkets Hus

Folkets Hus
Renovering och ombyggnad av kongress, dansscen och hotell.

Projekt: Folkets Hus i Stockholm

Projektstart: 2021

Färdigställt: 2024

Yta: 32 000 m²

Typ: Renovering, om- och tillbyggnad. Kongress, kontor, hotell och kommersiella lokaler.

Omfattning: Programhandling till bygghandling

Entreprenadform: Totalentreprenad

Plats: Norra Bantorget, Stockholm

Beställare: Fastighetsbolaget Folkets Hus i Stockholm / In3prenör

Byggnadsentreprenör: In3prenör

Miljöcertifiering: Breeam in use

Fastighetsaktiebolaget Folkets Hus i Stockholm utför total renovering och ombyggnad av Folkets Hus, ritat av Sven Markelius.

Vid invigningen 1960 var byggnaden en av Europas mest avancerade kongressanläggningar och är en ikon inom den svenska modernismen. Idag är byggnaden i stort behov av renovering. Projektet omfattar en kongress och konferensanläggning, hotell, kontor, komersiella lokaler samt två scener för Dansens Hus.

Målet är att skapa en konkurrenskraftig anläggning med ytterligare kapacitet utan att göra avkall på de publika rummens unika karaktär.

Entré mot Barnhusgatan
Sektion
Detalj från entréhallen
Stora kongressalen
No items found.
Folkets Hus
Anders Liljefors och Signe Persson Melin
Kongressens foajé
Markelius f.d. kontor
Stora kongressalen
No items found.