Musikstudio och poolhus, Nacka, Stockholm

Musikstudio och poolhus
Musikstudio och poolhus

Projekt: Musikstudio och poolhus

Projektstart: 2022

Färdigställt: 2023

Yta: 50 m²

Typ: Nybyggnad

Omfattning: Skiss till bygghandling

Entreprenadform: Utförandeentrepenad

Plats: Nacka, Stockholm

Beställare: Privat

Landskap och projektledning: Aster Trädgårdsdesign

Byggnadsentreprenör: Normbygg

I Nackas skärgårdsmiljö, har vi ritat ett projekt bestående av två mindre byggnader: ett poolhus och en studio. Byggnaderna kännetecknas av enkelhet, svartslammade sågade träpaneler med profilerade smala lock, spröjsade fönster och platta sedumtak med robusta takfötter. Poolhusets takutsprång är noggrant utformat för att erbjuda skugga när solen står som högst men samtidigt inte skymma poolen.

Invändigt råder samma enkelhet, såpabehandlad hyvlad och slipad öländsk kalksten på golv, socklar och bröstningspaneler, släta träpaneler i mörk bets på väggar och tak. Fast möblering utformade med limträskivor och hyvlad kvadratisk trälist. Belysning från Örsjö och Wästberg

No items found.
Musikstudio och poolhus
No items found.