Tillbyggnad i Åkersberga

Åkersberga

Projekt: Villa i Åkersberga

Projektstart: 2021

Färdigställt: 2022

Yta: 17 m²

Typ: Tillbyggnad

Omfattning: Gestaltning och detaljering av fasader: Systemhandling, bygglov, bygghandling

Beställare: Privat