April 15, 2024

Kockum Luttinger Söderström deltar i CPD: Ukraina.

Kockum Luttinger Söderström har blivit inbjudna av Sveriges Arkitekter att delta som experter på kulturhistoriska byggnader i CPD: Ukraina.

CPD: Ukraina är ett utbildningsprogram med fokus på hållbar utveckling av kulturhistorisk värdefulla byggnader. Det är även en utbildningsplattform för praktiskt kunskapsöverföring mellan yrkesverksamma inom Ukraina och EU.

Under 2024 kommer 12 pilotprojekt genomföras. Det finns fortfarande möjlighet att delta som partnerorganisation. Anmälan stänger 30e april.

No items found.