April 8, 2024

Folkets hus - avslutad bygghandlingsprojketering

Lagom till påsk, efter sexton intensiva månader är vår del av bygghandlingsprojekteringen för om- och tillbyggnaden av Folkets hus äntligen klar. Vi har arbetat med en bruttoarea på 36000 kvm fördelat över femton våningar (eller några fler om man räknar med alla halvplan). Det har varit ett spännande arbete med de största planritningarna vi någonsin hanterat - kvadrupla A0:or i den pampiga utskriftsstorleken om 1,6 x 2,2 meters storlek!

No items found.