November 12, 2023

Norra Latins klassrum

Norra Latins klassrum har förändrats många gånger sedan skolan invigdes 1880. Bilderna visar några av de historiska förändringar som har skett, bland annat elektrifiering, nytt värmesystem, ändrad belysning och allmän modernisering. Den största förändringen gjordes när skolan byggdes om till konferensanläggning och klassrummen fick en gestaltning som skulle vara mer 90-tals lounge-artad och helt utan klassrumskänsla.

Den nya gestaltningen har delvis återskapat känslan av klassrum i harmoni med resten av byggnaden och dess funktion efter den pågående renoveringen. Färgsättningen är ny men inspirerad av en äldre färgsättning. Ventilationen är helt ändrad (från lågimpulsdon) och övriga installationer samlade och dolda. Möblerna är till stor del återbrukade från tiden som konferensanläggning.

Klassrummens nya gestaltning.
Klassrummens nya gestaltning.
1930-1940. Skolan har fått ett modernare värmesystem och belysningen har flyttat upp till taket.
Tidigt 1900-tal, efter skolans elektrifiering.
1985 när skolverksamheten flyttar ut inför ombyggnad till konferensanläggning.
Kongress och konferens. Färgsättningen är från 2005.
Kongress och konferens. Färgsättningen är från 2005.
No items found.