February 11, 2024

Norra Latin finalist i Årets Bygge

Renoveringen och omvandlingen av Norra Latin som vi har jobbat med sedan början av 2021 är en av tre finalister i Årets Bygge kategori renovering! Vi håller tummarna och gratulerar fastighetsägaren Banfast, entreprenören IN3PRENÖR AB och alla projektörer.

"– Extremt höga bevarandekrav, stark hänsyn till arkitektonisk utformning i kombination med otroligt kort byggtid gjorde att Norra Latin från början uppfattades som ett omöjligt projekt, säger Carl Skarin, arbetschef på In3prenör.
Men åtta månader senare, den 15 augusti 2023, kunde skolans lärare välkomna eleverna som sprang in i sin nya skola. Hur gick det till när det omöjliga blev möjligt? Något både In3prenör och Folkets Hus lyfter fram är den goda samverkan mellan parterna inom vilken det enligt dem rådde hundraprocentig transparens – både när det gäller ekonomi, tid, kvalitet och planering."

Länk till artikel i Byggindustrin.

No items found.