March 1, 2024

Pågående bygge: Folkets Hus

Om man drar upp kontrasten så mycket man vågar och samtidigt gör bilderna mindre mättade så ser byggbilder oftast roligare ut. Rivning, projektering och produktion pågår för fullt för kommande kongresshall och kongressfoajé i Folkets Hus i Stockholm.

House of People, klart våren 2025.

No items found.